Ney ve Neyzen Dünyası... . Yıl...
Neyzen.com Logo Ney Yapım Merkezi

NEY ÜFLEMEK VE AKORT GARANTİLİ, PROFESYONEL BİR NEY SAHİBİ OLMAK İSTERSENİZ; DOĞRU ADRESTESİNİZ.

YÜcel Müzik Logo

İLÂHÎLER

HYMNS

Son Güncelleme Tarihi — 20.04.2024 — Last Updated
ACEM
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Aldanma dünya varına Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Ben bilmedim ki ben kimim Hakan Alvan (Neyzen, Mustafa)
Bir Gice Muhammed'e Çalap'tan Geldi Burak Meçhûl
Bülbül olup öteyim Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
Cemalin aşkına düşmüş Ahmed Irsoy (Zekâî-zâde, Hâfız) (1869 — 14.08.1943)
Çalabım bir şar yaratmış Bayram Veli (Hacı, Nûmân) (1352? — 1430)
Çün behar irüp secerler sebzi revnakgir olur Mehmed Efendi (Sepetçi Zâde, Zâkir, Hattât Mehmed Ağa)
(Meçhûl — Haziran 1694)
Çün doğup tuttu cihan yüzünü Meçhûl
Çün doğup tuttu cihan yüzünü Cüneyt Kosal (Kanuni)
Derdimendim mücrimim dermana geldim Meçhûl
Edelim cevlan Mustafa Efendi (Çâlâk-Zâde, Şeyh) (Meçhûl — Kasım, 1757)
Gelişini haber verdi Nebiler Ahmet Hatipoğlu (25.09.1933 — 23.08.2015)
Hadden aştı iştiyakın Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Hak şerleri hayreyler Meçhûl
Hakk'ın cemalin gözleyen Cüneyt Kosal (Kanuni)
Kudumun rahmeti Meçhûl
La faile illallah Hakan Alvan (Neyzen, Mustafa)
Menbai ilmi Hada'sın Abdullah Salahaddin Demirtaş (Salâhî Dede) (01.03.1912 — 05.03.1997)
Sen ey cihanı muvahhid ki mahı gufranı (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Sensin ey fahri dü alem Ali Rızâ Şengel (Eyyûbî) (1880 — 28.09.1953)
Sordum sarı çiğdeme senen benzin ne sarı Meçhûl
Tende canım canda cananımdır Allah Ali Şîr-u Ganî Efendi (Derviş, Gülşenî Şeyhi)  (1635?  — 1714)
Teyakkazu yani ya mu Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Teyakkazu yani ya mu_v2 Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Varımı ol dosta verdim hanümanım kalmadı Ali Aşki Bey (Beylikçizade) (?, İstanbul — 1878?, Lüleburgaz)
Ya İlahi senden guddet Ali Ufkî Bey (Santûrî, Alberto Bobevio Leopolitano Bobowsky)
(1610? — 1675?)
Yine aşkın sırrı düştü Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Yine aşkın sırrı düştü_v2 Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Yine dil natını söyler Muhammed Meçhûl
Zahidler eyler ta'nımız Meçhûl

 

ACEM AŞÎRÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
A sultanım sen var iken İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 — 1869)
A sultanım sen var iken  
Aşkınla hep bu fakirin neylesin Zeki Altun (Hâfız) (1920 — 1999)
Ben ben isem canda değil İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane Meçhûl
Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane Cüneyt Kosal (Kanuni)
Bir şahı felek mertebedir hazreti kenan Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
Can ellerinden gelmişim Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.)  (01.03.1926 — )
Demedim mi demedim mi sana canım demedim mi Nail Kaya (Manisalı hâfız, mevlidhân) (1943 — )
Donandı her yer kandiller ile Meçhûl
Elveda bizden sana Meçhûl
Erişti hicranın demi Naim Kaya
Ey benim sevgili mevlam Meçhûl
Ey benim sevgili mevlam Mehmed Efendi (İzmirli, Hacı)
Ey derde derman isteyen Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Ey dil bu yeter iki cihanda sana iz'an Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Ey şehri nüzüli Meçhûl
Ey şehri nüzüli_v2 Meçhûl
Geldin geri gidermisin Ahmed Irsoy (Zekâî-zâde, Hâfız) (1869 — 14.08.1943)
Hak müyesser etse varsam Ahmet Hatipoğlu (25.09.1933 — 23.08.2015)
Hazreti hakk'ın habibi sevgili bir tanesi Meçhûl
İlahi neylesün nitsün gönül Abdullah Salahaddin Demirtaş (Salâhî Dede) (01.03.1912 — 05.03.1997)
İlahi neylesün nitsün gönül_v2 Abdullah Salahaddin Demirtaş (Salâhî Dede) (01.03.1912 — 05.03.1997)
İrfan meclisine erişebilsem Abdullah Salahaddin Demirtaş (Salâhî Dede) (01.03.1912 — 05.03.1997)
Korktum kıyamet gününden Muhammed Aslan Hepgür (Alparslan) (12.09.1934 — ?)
Merhaba şehri remazan Hasan Şanlıtürk
Müştak olup özlediğim Hasan Şanlıtürk
Neyleyim dünyayı bana Allah'ım gerek Meçhûl
Neyleyim dünyayı bana Allah'ım gerek_v2 Meçhûl
Nur ile doldu yine kevn-ü mekan Meçhûl
Ravzana çün yüz süren Meçhûl
Sen canından geçmeden Aslan Hepgür (Alparslan) (12.09.1934 — ?)
Ta dil virelden sünbüle Sünbüli Tahri
Ya Rifai ben seninle İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)

 

ACEM-BÛSELİK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Ah elveda vah elveda Meçhûl
Ben yürürüm yane yane Kemal Efendi (Balat Şeyhi, Mevlid-Hân) (? — 1920?)
Dost bağının gülü küşade Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )

 

ACEM-KÜRDÎ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Aşkın kıldı şeyda beni Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
Ben yürürüm yane yane Meçhûl
İster isen bulasın cananı sen cananı sen Yalçın Tura
Hak nuru gönla Hakk'ı temennaya döndürür (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)

 

ARAK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Abı tevhid ile dilden masiva nakşını yu Meçhûl
Çün doğup tuttu cihanı Meçhûl

 

ARAZBÂR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane v2 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Çün doğup tuttu cihan Meçhûl
Çün doğup tuttu cihanı_v2 Meçhûl
Derviş bilir dervişi Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )

 

BESTE-ISFAHÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Aşkın ile aşıklar Hâfız Ahmed (Eyüp Hatibi, Aşık)
Aykın ile aşıklar_v2 Hâfız Ahmed (Eyüp Hatibi, Aşık)
Aşkın ile aşıklar Zakâi Dede
Hamdü minnettir sana Ahmed Efendi (Zekai-zâde)
Hamdü minnettir sana_v2 Ahmed Efendi (Zekai-zâde)
Serdarı rüsul İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa)

 

BESTENİGÂR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Aşkı yoktur kimsede İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
Aşkın meyine kanmış Zeki Altın (Hâfız)
Ben yürürüm yane yane Meçhûl
Bu demdir tabımın devri melali (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Çün doğup tuttu cihan Meçhûl
Dinin imanın var ise hor görme gel dervişleri İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
Durmaz yanar vücudum Meçhûl
Düştüm aşkına Mevla'nın Meçhûl
Ey padişahı bi zeval (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Gel gülşeni tevhide Osman Bey (Neyzen)
Gel vücudun perdesin kaldır Fehmi Efendi (Hoca)
Gelin Allah diyelim Naim Kaya
Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur Zeki Atkoşar
Hak Çalabım Cüneyd Kosal (Kanuni)
İlahi bir aşk ver bana kandalığım bilmeyeyin (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
İlahi Cennet Evi'ne girenlerden eyle bizi İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
İlahi Cennet Evi'ne girenlerden eyle bizi_v2 İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
Mecnuna sordular Leyla nicoldu Abdullah Salahaddin Demirtaş (Salâhî Dede) (01.03.1912 — 05.03.1997)
Mecnuna sordular Leyla nicoldu_v2 Abdullah Salahaddin Demirtaş (Salâhî Dede) (01.03.1912 — 05.03.1997)
Padişah'a aşkını humhane kıl Fehmi Efendi (Hoca)
Sen mi görüp sevmişsin Cemil Altınbilek
Sevgi dolu kalbime sanki düştü bir cemre Pınar Köksal
Sübhanel Melikül Mevla Meçhûl
Sübhanel Melikül Mevla_v2 Meçhûl

 

BEYÂTÎ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Bağı aşkın andelibi Hazreti Üftade'dir (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Ben bu aşka düşeli Meçhûl
Bilmem nideyim aşkın elinden Fehmi Tokay
Gubari payine almam cihanı Rıfat Bey
İlham ile dün gece seyrettim Muhammed'i Ahmet Muhtar Gölge
Kapısı yok bacası yok Meçhûl
Mecnun'a sordular Leyla nicoldu Meçhûl
Mecnun'a sordular Leyla nicoldu_v2 Meçhûl
Mecnun'a sordular Leyla nicoldu_v3 Meçhûl
Nice bir uyursun uyanmaz msıın Ahmed Efendi (Şikari-zade)
Tehammül kalmadı tende Selami Bertuğ (Neyzen)
Urumdan çıktım yürüdüm Meçhûl
Vatan arzuladım bundan giderim Meçhûl
Ya ilahi seni sevmek dile efsane gelir (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Yine şaban mahı irdi Meçhûl

 

BEYÂTÎ-ARABÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Ey menbaı cuyi barı rahmet Sadeddin Kaynak
Ey risalet tahtının şahı Cihan Peygamberi Doğan Ergin (Neyzen)
Eya sen sanma Hafız Osman (Mısırlı Ama)
Gönül mazhardır envarı cemale Hafız Hüsnü (Enderunlu)
Hakikat cemine dahil olanlar Tevvella sırrına beli dediler Meçhûl
İsmi sübhan virdin mi var Süleyman Erguner (Neyzen)
İşitdinse nidayı Hak, gel Allah'a gel Allah'a Hakan Alvan (Neyzen)
Ne hoş lezzet verir cana, sadası hatmi Kur'an'ın Zeki Altun (Hâfız) (1920 — 1999)
Residem ber lebi deryayı didem Meçhûl

 

BÛSELİK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Aşıkı yezdan der Allah Allah talibi irfan der Allah Allah Kuddusi
Bizi insan eden sensin (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Çün doğup tutdu cihan yüzünü hüsnün güneşi Rıza Efendi (Nayi, Şeyh)
Ey benim devletlü sultânım Muhammed Mustafa Derviş Aslan (Kemani)
Ezelden nârına aşkın ben yâne geldim cihân içre Hakan Alvan (Neyzen, Mustafa)
Hayran olur cemaline güzel adın zikreyleyen Cüneyt Kosal (Kanuni)
La ilahe illallah Cüneyt Kosal (Kanuni)
Münâdîler nidâ eyler gel Allah'a gel Allah'a Beste: Ali Rızâ Efendi (Neyzen, Şeyh) (Meçhûl — 1904)
Ne hikmettir şu dünyaya gelen ağlar (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm Abidin Gerçeker (Prof. Dr.) (1929 — )
Rehber gerek, yaran gerek, nur gerek (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Seher vaktinde bülbüller coşup Allah'ı zikreyler Zeki Altun (Hacı, Hafîz)
Seher vaktinde bülbüller coşup Allah'ı zikreyler v2 Zeki Altun (Hacı, Hafîz)
Selamlar nur Medine'den taşar Mevlâ'ya Mevlâ'ya Osman Kenarda
Sevdiğim bir Allah birde Muhammed'dir gökte yerde Râkım Elkutlu (İzmirli, Neyzen, Hoca, Mehmed) (1872 — 04.12.1948)
Şübhe ile bakma dostum Gönüldedir benim postum Zeki Altun (Hacı, Hafîz)
Ta devri Adem'den yüz sürüp geldim Aslan Hepgür (Alparslan) (12.09.1934 — Meçhûl)
Taştı rahmet deryası Meçhûl
Tevellayı imamlardan getirdim Meçhûl
Yolu sapma ize gel mürşit bulup dize gel Dr. Abidin Gerçeker
Yüreğime dost derdi urdu türlü yareler Meçhûl
Yüzbin cefa kılsan bana senden yüzüm döndürmezem Nail Kesova

 

BÛSELİK-AŞÎRÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Lebin vasfında sultanım dehan aşık (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)

 

BÜZÜRK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Adımız miskindir bizim Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
Sen bil ki müsemması münezzehtir İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)

 

ÇÂRGÂH
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir Meçhûl
Kudumun rahmeti zevku safadır Meçhûl
Şüride vü şeyda kılan Abdurrahman Nesib Efendi
Yüz bin cefa kılsan bana Meçhûl
Yüz bin cefa kılsan bana_v2 Meçhûl
Yüz bin cefa kılsan bana_v3 Meçhûl

 

DİLKEŞ-HÂVERÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Essalatü vesselamüaleyke ya Seyyidina ya Resulallah "Sabah Salâtı" Hasan Efendi (Hatîb Zâkirî) (1545Meçhûl — 1623)
Essalatü vesselamüaleyke ya Seyyidina ya Resulallah "Sabah Salâtı" v2 Hasan Efendi (Hatîb Zâkirî) (1545Meçhûl — 1623)
Uluvvi payene ümmi demektir enceli isbat (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)

 

DİLNİŞÎN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Sadr-ı Cemil Mürselin Raif Somer

 

DÜGÂH
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Acep hayran oldum aşka uyaldan Meçhûl
Amenna söyledik Süleyman Erguner (Neyzen)
Bir dilde ki menkul olur envar-ı Muhammed (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Dervişlik baştadır tacda değildir Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
Dilerim bakmaya Rabbim yüzümün karesine (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
İlham ile dün gece Meçhûl
İrişti hicranın demi Meçhûl
Kılmayın naşımın üstünde namaz (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Mahı Muharrem oldu şafaklardan çıkıp hilal (Bestekarın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Sensin kerim sensin rahim Zeki Atkoşar
Tecellii cemal ister (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)

 

DÜGÂH MÂYE
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Hey be zalim noldu Ahmed nesline Meçhûl

 

EVC
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Aleyke Sallallah Kenan Rifai
Allahu rabbi la yezal Ali Şürigani Dede
Alma tenden canımı Meçhûl
Canım kurban olsun senin yoluna Muzaffer Ozak
Cemalin aleme mihri münevver Meçhûl
Cemalin aleme mihri münevver_v2 Meçhûl
Cennet'te bitmiştir Meçhûl
Cennet'te bitmiştir_v2 Meçhûl
Çün sana gönlüm müptela düştü Alim Efendi (Manisa Müftüsü, Hafız, Neyzen, Hoca (1874 — 1930)
Durmaz yanar vücudum Meçhûl
Dünyaya mağrur kişi Hakkı Bey (Baş Müezzin)
Ey maksadı aşıkın olan Mevlana İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Ey şehri nuzuli sure İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
Gönül hayran olupdur Meçhûl
Kullarında yok sana layık meta İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
Kullarında yok sana layık meta_v2 İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
Mefhari cümle cihansın ey şefaat madeni Meçhûl
Ol ey Hüdayi suphu şam Meçhûl
Ol ey Hüdayi suphu şam_v2 Meçhûl
Sübhanel melikül Mevla İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Şüride vü şeyda kılan Meçhûl
Taştı rahmet deryası İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
Taştı rahmet deryası_v2 İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
Tehi sanman siz beni Meçhûl
Teveccüh eyledim beytül harama İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
Uyan be hey gafil uyan Seyfeddin Efendi (Şehzâde Mehmed, "Osmanoğlu")
Yandım Allah ateşi aşkınla ben Kenan Rifai
Yetmişden artıktır iman budağı Meçhûl

 

EVC-ÂRÂ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Biz bülbüli lahutiyiz Meçhûl
Lutfu ihsan ile Yusuf Ömürlü

 

FERAH-FEZÂ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Kalbimin levhinde ancak İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
Meded ey seyyidina Hasan Efendi (Balat İmamı)
Nazenin bu ömrümüz Edhem Efendi (Şeyh)
Nazenin bu ömrümüz_v2 Edhem Efendi (Şeyh)

 

FERAH-NÂK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Bahar oldu yine açıldı güller (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Canım kurban olsun senin yoluna Meçhûl
Gönül hun oldu şevkinden boyandım (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Rahatü ervah mümin Hazreti Kuran olur Ahmet Esad Uğurlu

 

FERAHNÂK-AŞÎRÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
İlham ile dün gece Doğan Ergin (Neyzen)

 

GERDÂNİYE
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Aşk cürasın sundu bana Nihat Doğu
Milki Bekadan gelmişem Mehmet Efendi (Yakub-zade)
Severim ben seni candan içerü Meçhûl
Eşidin ey yarenler Ahmet Hatipoğlu (25.09.1933 — 23.08.2015)

 

GÜL'İZÂR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Behey bülbül nedır feryad (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Behey kardaş Hakk'ı bulam mı dersin Abdullah Efendi (Tosun-zade)
Çıktım erik dalına Mehmed Efendi (Zakirbaşı, Eyyubi)
Yürük Değirmenler gibi Meçhûl

 

HİCÂZ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Ağlamakla tayyedersin Yusuf Ömürlü
Alemler müştak sana Zeki Altın (Hâfız)
Allah emrin tutalım Meçhûl
Allah yolu yektir yek Yusuf  Nalkesen
Arayı arayı bulsam izini Hüseyin Tolan
Aşk Bezirganı Meçhûl
Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider v2 Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Be hey kardaş Hakk'ı bulam mı dersin Muzaffer Ozak (Şeyh)
Ben bu yolu bilmez idim Ahmet Hatiboğlu (Tanburi)
Ben dervişim diyene Meçhûl
Buyruğun tut Rahman'ın Şahabettin Efendi (Şeyh)
Canlar vatanından kopup hicran ile geldim Kazım Bey (Muallim)
Dağlar ile taşlar ile Kutbi Dede (Yeni Kapı Mevlevi Hânesi Şeyhi)
Daveri oşri muharremdir Hüseyni Kerbela Rıfat Bey (Ser-müezzin)
Dil hanesi pür nur olur envarı zikrullah ile Osman Bey (Hammâmî-zâde, Üsküdarlı, Hacı, Neyzen) (Meçhûl — 1892Meçhûl)
Dönüyor cazibe-i aşk ile alem her an (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Düşdü çün kim Kerbela'ya Veysel Dalsaldı
Esselam ey Ahmedi Muhtar olan son Nebi Hakan Alvan (Neyzen)
Ey Aşıkan Mesut Efendi (Şeyh)
Ey Aşıkan_v2 Mesut Efendi (Şeyh)
Ey aşıkı sadıklar Sadeddin Kaynak
Ey aşıkı sadıklar_v2 Sadeddin Kaynak
Ey garip bülbül diyarın kandedir Ali Şirügani Dede (Derviş)
Ey garip bülbül diyarın kandedir_v2 Ali Şirügani Dede (Derviş)
Ey Halık-ı ey La Yezal Hüseyin Efendi (Sebilci)
Ey rahmeti bol Padişah Meçhûl
Ey rahmeti bol Padişah_v2 Meçhûl
Gece gündüz döne döne Hüseyin Efendi (Sebilci)
Geçeriz dünyada canü canandan Hakan Alvan (Neyzen)
Gel ey gönül ahvalini söyle Meçhûl
Gelin gidelim Allah yoluna İsmail İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Gelin gidelim Allah yoluna_v2 İsmail İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Gelin gidelim Allah yoluna Şeyh Mustafa Efendi
Gelin gidelim aşkın iline İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Gizlice Şaha buyur Âdile Sultan (Şair) (23.05.1826 — 12.02.1899)
Gönül hayran oluptur aşk elinden Meçhûl
Gönül hayran oluptur aşk elinden_v2 Meçhûl
Gözlerini kaldır göğe (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Hak Hak diyen aşıklar ciğerleri yanıklar Meçhûl
Hakk şerleri hayr eyler Meçhûl
İlham ile dün gece Meçhûl
Kim umar senden vefayı Halil Necipoğlu
Lebbeyk Allâhümme lebbeyk Lebbeyke lâşerîkeleke lebbeyk (Arafat Duası) Kani Karaca (Hâfız) (1930 — 29.05.2004)
Mail oldum bahçesinde hurmaya Meçhûl
Mail oldum bahçesinde hurmaya_v2 Meçhûl
Mail oldum bahçesinde hurmaya_v3 Meçhûl
Mestü hayranım zarü giryanım Meçhûl
Mevlam sana ersem diye Zeki Altun (Hâfız) (1920 — 1999)
Müjde müminler size ihsanı Rahman'dır (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Mülki beka'dan gelmişem Hüseyin Efendi (Sebilci)
Nice bir uyursun uyanmaz mısın? "Göçtü Kervan" Meçhûl
Nuri Cemali Hakk'ın visali Meçhûl
Ömrün bitirmiş virane miyem Muzaffer Özak
Öyle bir mahbuba verdim gönlümü İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
Pür cefa o yare mecburum Ayhan Altankuşlar
Rumda acemde aşık olduğum Mustafa İzzet Efendi (Kazasker, Neyzen, Hacı)
Ruyi sayahım ile dergaha niyaze geldim Muhtar Efendi (Şeyh)
Seyrettim Muhammed'i doğmuş nurler içinde Meçhûl
Şah iken lahutta Özcan Ergiydiren
Şebpi Ru Şebper Meçhûl
Şehidlerin ser çeşmesi Meçhûl
Şerib tü bi kes-i üns-i mintin bi hamreti Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Şol Cennet'in ırmakları Meçhûl
Şüride vü şeyda kılan İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Uyandım Şems ile Şevket Tokgöz
Vesvesei ten güzeşt Meçhûl
Ya Vasial Mağfiret halime senden medet Ali Aşkı Bey (Beylikçi-zade)
Ya Vasial Mğfired halime senden medet_v2 Meçhûl
Yadı hayali yar ile (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Yandım yakıldım ben narı aşka Meçhûl
 Yer ve göklerin Rabbi Cemil Altınbilek (Manisalı, Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
Yollarda düşündüm sesinin zevki için (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Zikrü fikrin her nefeste Cemil Altınbilek

 

HİCÂZ-HÜMÂYÛN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Ah olaydım ben de derviş olaydım Meçhûl
Allah emrin tutalım Meçhûl
Ben dervişim diyene Meçhûl
Gizlice şaha buyur Âdile Sultan (Şair) (23.05.1826 — 12.02.1899)
Hak Hak diyen aşıklar ciğerleri yanıklar Meçhûl
İsmi Sübhan virdin mi var Cahit Öney (Dr.)
İsmi Sübhan virdin mi var Bekir Sıtkı Sezgin
Şüride vü şeyda kılan Meçhûl

 

HİCÂZKÂR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Alem içre ademoğlu haşredek sürgünde mi (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bir nokta idim kıldı beni kaameti Tuba İzzeddin Humâyî Bey
Sayd oldu gönül aşkına Kazım Bey (Muallim)
Senin çün Allah'ım Ken'an Rifâî
Taşdı Rahmet deryası Muzaffer Ozak (Şeyh)
Teni ademdeki can bil ki edebdir İzzeddin Humâyî Bey

 

HİSÂR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Hak bir gönül verdi bana Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
İnnilte ya riyha's-saba yevmen ile'l (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)

 

HÛZÎ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Aşkın ile aşıklar Meçhûl
Aşkın ile aşıklar v_2 Meçhûl
Gel ey kardaş Meçhûl
Taşdı Rahmet Deryası Meçhûl

 

HÜSEYNÎ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Aleme Rahmet saçar Meçhûl
Andelibi Bağı hicran olmuşam İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Arştaki meskenindir Ya Hüseyn İbni Ali Rıfat Bey
Aşk ateşi ciğerimi yakar gider K. Altınkaya tesbiti
Aşkın ile aşıklar Meçhûl
Aşkın odu ciğerim yaka geldi Meçhûl
Bahri Umman Ali Ufki Bey
Ben bu dağın ağacıyam Meçhûl
Ben bu meclislerde ibretler gördüm Meçhûl
Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane Murad Özkan (Hafız)
Biçareyim tevessül edecek bir amelim yok Kenan Rifai
Biz bu Gülistanın bülbülleriyiz Meçhûl
Bu demdir tab'ımın devr-i melali (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bu matemde olan derd ile hicrane Meçhûl
Bülbüller sazda güller niyazda Hüseyin Sebilci (Hafız)
Bülbüller sazda güller niyazda_v2 Hüseyin Sebilci (Hafız)
Bütün eşya Hüdayı zikreden bir sırrı hikmettir Amir Ateş (01.01.1942 — )
Canım kurban olsun senin yoluna adı güzel kendi güzel Muhammed Ali Rızâ Şengel (Eyyûbî) (1880 — 28.09.1953)
Can mısın canan mısın Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
Canü dilde hane kıldın akıbet Meçhûl
Çün sana gönlüm müptela düştü Hafız Post
Daim salat olsun sana Meçhûl
Derman arardım derdime derdim bana derman imiş Meçhûl
Durmaz yanar vücudum Meçhûl
Elden çıkardık mahımız Meçhûl
Ey Allah'ın senden gayri yok ilah Cüneyt Kosal (Kanuni)
Ey hevasına tapan İsmail Özses (Hâfız)
Ey türbei mesude eya cayi mukaddes Ali Efendi (Tanbûrî, Hâfız) (1836 – 1902)
Ey vahid ü ferd ü samed (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Ey vuslatı dildarı talep eyleyen aşık Cemil Altınbilek
Gani Mevlam nasib etse Meçhûl
Gani Mevlam nasib etse_v2 Meçhûl
Geydim hırkayı Hakkın yolunda Metin Alkanlı
Hakk'tan inen şerbeti içtik Elhamdülillah Tahir Karagöz
Hakk'tan inen şerbeti içtik Elhamdülillah Murat Özkan (Hafız)
Hayat budur gelir sonu ecel alır gider onu Oktay Tem
Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme Kaynak Kişi: Hüseyin Kutlu
Hüdamızdan hidayettir sabahlar (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
İptidadan yol sorarsın Meçhûl
İsmi Sübhan virdin mi var Meçhûl
İsmi Sübhan virdin mi var Meçhûl
La ilahe illahlah vahdehu la şerikeleh "Cenaze Salâtı" Hasan Efendi (Hatîb Zâkirî) (1545Meçhûl — 1623)
Mahzeni esrari şahı mürtezasın ya Hüseyn Arif Bey (Hacı)
Neden şekva bu netsin İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
Sensin bize bizden yakın Mustafa Efendi (Çolak,zade, Şeyh)
Severim ben seni candan içeri Meçhûl
Seyyah olup şol alemi ararsın Meçhûl
Subhu şam aşkınla canan Kazım Bey (Muallim)
Şahı iklimi risalet doğduğu aydır gelen Meçhûl
Şol Cennet'in Irmakları akar Allah deyu deyu Meçhûl
Şol Cennet'in ırmakları akar Allah deyu deyu Zeki Atkoşar
Tedbirini terk eyle Taktiri Hüda'nındır Meçhûl
Varsam bir Amile sorsam Kemal Efendi (Balat Şeyhi)
Ya Rab'bi şükür doğdu Muhammed Meçhûl
Yoldaşım gel Allah Allah diyelim Kenan Rifai
Yürük değirmenler gibi Meçhûl
Yüzün gördüm dedim Elhamdülillah Meçhûl

 

HÜSEYNÎ-AŞİRÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Alemler nura gark oldu Meçhûl

 

HÜSEYNÎ-ZEMZEME
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Canını aşk yoluna vermeyen aşık mıdırMeçhûl Hanefi Özbek (Dr.)

 

HÜZZÂM
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Allahım Peygamber'e hem Ali'ne Kenan Rifai
Alma tenden canımı Sadeddin Kaynak
Alma tenden canımı_v2 Sadeddin Kaynak
Arkadaş at kıyl ükaali İzzeddin Hümayi
Aşık oldum ben Allah'ın Adına Meçhûl
Ateşi aşkınla yandım Kenan Rifai
Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadim Meçhûl
Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane Meçhûl
Benim derdim yamandır Ümmü Kenan
Bi mekanım bu cihanda (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Biz dünyadan gider olduk Tahir Karagöz
Derdin ne be hey aşık Sinan Efendi (Şeyh)
Derman arardım derdime derdim bana derman imiş Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Ey benim lebbeyki aşkım Kenan Rifai
Ey saadet burcunun mahı Hüseyin Efendi (Şeyh)
Gariplik tuttu boynumdan büker Mevla'ya (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Gönül yıkma gönül yap insana dön yüzünü (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Gözüm ki kane boyandı Meçhûl
Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur Şahin Uçar (Neyzen, Tanburi, Prof. Dr.)
Hak yarattı alemi aşkına Muhammed'in H. H. Hüseyin Tolon (Çarşılı)
Kafunun hitabı izhar olmadan Edip Ahmet Bey (Harabi)
Kulluğu müminlerin bir ulu süphanedir Kenan Rifai
Kurretül aynı habibi kibriyasın ya Hüseyn Meçhûl
Merhaba ey fahri alem merhaba, Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)
Namımız yokken ademde var eden kimdir İzzeddin Hümayi
Nübüvvet tahtının şahı İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Öyle sermestim ki Kenan Rifai
Pek şirin bir beldesin Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Rasuli Mücteba Ali Rıza Bey (Nayi)
Seherde açılan güller nedendir (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Soyun varından arından Kenan Rifai
Şüpheyle tereddütle yürek yandığı anlar (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Ta ezelden aşıkım Kenan Rifai
Ümmidimiz şefaatidir nuri alemin (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Yönelelim Allah'a Bekir Sıtkı Sezgin

 

HÜZZÂM-I CEDİD
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Göster bize Ruhi Hüda H. Sadeddin Arel
Göster bize Ruhi Hüda_v2 H. Sadeddin Arel

 

IRAK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Benem ol aşk bahrisi Meçhûl
Biz sevdik aşık olduk Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
Canım kurban olsan senin yoluna Meçhûl
Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Murad lll. (Sultan, Han, Murâdî) (04.07.1546 — 16.01.1595)
Ya Resulallah bana sensin penah İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)

 

ISFAHÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Can bu tenden gitmedikçe pervaneyim (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Çün doğup tuttu Cihan Yüzünü Meçhûl
Ey benim Devletli Sultan'ım Tahir Karagöz

 

KARCIĞAR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı Meçhûl
Bülbül niçin böyle feryad edersin Meçhûl
Cenabı pakine layık amel yok (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Çalabım bir şar yaratmış (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Hüdaya cümlei alem (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Neyleyim dünyayı bana Allah'ım gerek Zeki Altun (Hâfız) (1920 — 1999)
Yine yaz ayları geldi Yeniköylü Hasan Efendi

 

KÜRDÎ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Cuşa gelir dağ ile taş M. Emin Ay
Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Murad lll. (Sultan, Han, Murâdî) (04.07.1546 — 16.01.1595)

 

KÜRDÎLİHİCÂZKÂR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Bilmem nideyim aşkın elinden Zeki Altun (Hâfız) (1920 — 1999)
Hakk'a abid ol beni nevine hayr eyle heman Cemil Altinbilek
Yarab ne müsavet ne hürriyeti ver (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)

 

MÂHÛR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Allahümme Salli Alel Mustafa Meçhûl
Ayırma beni senden Yaradan Hacı Ramazan
Ben gelmedim dava için Cemil Altınbilek
Canım kurban olsun senin yoluna Meçhûl
Cenabı Hakk'a hamd olsun İzzeddin Humâyî Bey
Gaflet ile Hakk'ı buldum diyenler Meçhûl
Gel gülşeni tevhide Selahattin Demirtaş
Gül müdür bülbül müdür Meçhûl
Noktai şemsi hakikat şahu sultanım Ali Ken'an Rifâî
Şahı iklimi risalettir Muhammed Mustafa Meçhûl
Tuba'nın Dalları Nurdan Zeberced Yusuf Bey
Ya Resul Allah bana sensin penah İzzeddin Hümâyî Bey

 

MUHAYYER
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Cümle Hüccac ile giydik yine İhramü Aba Meçhûl
Cümle Hüccac ile giydik yine İhramü Aba_v2 Meçhûl
Geçti her anım günahla Zeki Altun (Hâfız) (1920 — 1999)
Muhammed'in nurlu yolu Mahmut Oğul
Şahım bana oldu bu dem can Cemil Altınbilek
Ya Rabbi aşkın ver bana Dede Efendi

 

MUHAYYER-KÜRDÎ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Bir acep onulmaz derdim var idi "Can Muhammed" Murat Necipoğlu
Hak yarattı alemi Meçhûl
İlham ile dün gece seyrettim Muhammed'i Meçhûl

 

MUHAYYER-SÜNBÜLE
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
İşte geldi idi edha idelim canlar feda Ahmet Efendi (Eyüp Hatibi Hafız)

 

MÜSTEÂR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Aşkın aldı benden beni Cemil Altınbilek (Udi)
Canı candır Necib Dede (Neyzen)
Derviş bağrı taş gerek gözü dolu yaş gerek "Sen Derviş Olamazsın" Süleyman Erguner (Neyzen, Dede) (02.08.1902 — 01.12.1953)
Her şep teravih taati Meçhûl
Her şep teravih taati_v2 Meçhûl
Taştı rahmet deryası Hüseyin Efendi (Hafız)

 

NEVÂ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
A Sultanım sen var iken Meçhûl
Ben dost ile dost olmuşam Cüneyd kosal (Kanuni)
Ben yürürüm yane yane Selahattin Pınar
Bir garipsin şu dünyada Meçhûl
Bir tahta yaratmışsın halim anda yazmışsın İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
Bir tahta yaratmışsın_v2 İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
Can yine bülbül oldu Meçhûl
Dolap niçin inilersin Selahaddin Gürer
Halet ile bana bir hal göründü Mehmed Efendi (Eyyubi)
Milki Bekadan Mehmet Bey (Yakup-zade)
Noldu bu gönlüm Hüseyin Baykara
Vakti seherde açılır perde Hafız Post

 

NEVÂ-BÛSELİK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Evvel tevhidi zikret Cüneyt Kosal (Kanuni)

 

NEV-ESER
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Ey aşıkı dildade gel nuş edelim bade Salâhaddin Demirtaş (Abdullah, Salâhi Dede) (01.03.1912 — 05.03.1997)

 

NİHÂVEND
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Ademin ademliği irfan iledir Ken'an Rifâî
Aşkın ile aşıklar yansın Doğan Ergin (Neyzen)
Ben sanırdım alem içre hiç bana yar kalmadı Bora Uymaz (Tanburi, Hanende)
Bu aşk bir Bahri Ummandır Meçhûl
Cürmüme yoktur nihayet el medet ya rabbena Asım Molla (Manisalı, Neyzen, Hoca) (1839)
Derdimin dermanı ancak aşk Cemil Altınbilek
Ey Habibi Zülcelal Ken'an Rifâî
Eyledi ebyadını ithaf şahına Kenan Cemil Altınbilek
Gafil ne için usanmıyorsun Ken'an Rifâî
Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi "Demedim mi" Hüseyin Sebilci
Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedimmi_v2 "Demedim mi" Hüseyin Sebilci
Haktır Allah'ım Muhammed mahım Meçhûl
Hasbihal ettim bütün şeb İzzeddin Hümâyî Bey
Şeyhimin illeri uzaktır yolları Doğan Ergin (Neyzen)
Şuride vü şeyda kılan Asım Molla (Manisalı)
Taşub can bahri attı taşra beni Ken'an Rifâî
Ya Rabbi aşkın ver bana Meçhûl

 

NİKRÎZ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Bunda gelen eger pirü civandır "Üryan Gelip Yine Üryan Giderler"
(Bestekârın kendi el yazması)
Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Canü gönülden seversen Cüneyd Kosal (Kanuni)
Çün doğup tuttu cihan yüzünü İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Kaymakam, Hoca, Ser-Hânende)
Devran içinde durdum Kemal Batanay
Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur Ahmet Hatipoğlu (25.09.1933 — )
İstediğimi bildim Eşgere can içinde Muammer Dede
Mestanei aşkım ben ayamadım İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Selamet her dü alemde Ken'an Rifâî

 

NİŞÂBÛR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Ey şehidi kerbelaya ağlayan Salih-zade (Edirneli)
İşitin ey yarenler aşk bir güneşe benzer Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )

 

NİŞÂBÛREK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah  Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )

 

NÜHÜFT
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
İlim ilim bilmektir Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
Sen mi görüp sevmişin Kazım Bey (Muallim)

 

PENCGÂH
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Gel sürelim dem hu diyelim hu Meçhûl
Şol Cennet'in ırmakları akar Allah deyu deyu Abidin Gerçeker (Dr.)
Yine teşrif etti hilali recep Meçhûl

 

RAST
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Aç ellerini gönülden Meçhûl
Alemler nura gark oldu Çarşılı H. H. Hüseyin Tolon
Allah diyelim daim Fehmi Tokay
Aşık oldum bendei cananeyim Ahmet Hatipoğlu
Aşık oldum bu gün meydan içinde Ahmet Hatipoğlu (25.09.1933 — 23.08.2015))
Aşkınla çak olsa bu ten Meçhûl
Bezmi cemşidde devran ki kadehlerle döner (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Bir dilde ki zehir ola envarı Muhammed Naim Kaya
Biz gönül bahçesinde gülüz imanım Şeyh Talip Kargı
Bu şeb hurşidi evrengi risalet geldi dünyaye Itri
Cem olmuş dervişleri Hafız Zeki Altun
Çün doğup tuttu cihanı Itri
Çün doğup tuttu cihanı_v2 Itri
Çünkü bildin Mümin'in kalbinde Beytullah var Esat Efendi
Çünkü bildin Mümin'in kalbinde Beytullah_v2 Esat Efendi
Dervişim deyip de dergaha geldin Meçhûl
Dil hanesi pür nur olur, Envarı zikrullah ile Meçhûl
Dil hanesi pür nur olur, Envarı zikrullah ile Kemal Batanay (Tanburi, Hâfız) (1893 – 1981)
Doğdu ol sadri risalet Meçhûl
Doğdu ol Şemsi Hakikat Latif Ağa
Doğdu ol Şemsi Hakikat_v2 Latif Ağa
Doğmazdı kalbe iman, inmezdi Arza Kur'an Sadeddin Kaynak
Doğmazdı kalbe iman_v2 Sadeddin Kaynak
Durmaz yanar vücudum İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
En muhteşem sevda o ki yar görünmez (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Erenler keremine gerçeklerin demine Meçhûl
Erler demine destur alalım pervaneye bak ibret alalım Tahsîne Hanım (Hacı, Merhum)
Estağfirullah El Azim Meçhûl
Estağfirullah el azim mürayinin işlerine_v2 Meçhûl
Ey aşıkı dildade gel nuş edelim bade Şeyh Sadık Efendi
Ey güzellerden güzel ruhum Resuli Kibriya Hüseyin Sebilci
Ey güzellerden güzel v2 Hüseyin Sebilci
Fesaddaknake Ya Hayral Bera Sadeddin Kaynak
Gaflet uykusundan yatar uyanmaz Hüseyin Sebilci
Gaflet uykusunda yatar uyanmaz_v2 Hüseyin Sebilci
Gani Mevla'm nasip etse Meçhûl
Garib avare biçare Kenan Rifai
Geldi geçti ömrüm benim Oktay Tem
Gençlik uçtu uzaklara Alaeddin Yavaşça
Gördüm ön saflardaki Piri Meçhûl
Gözle olmaz özle gel (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Gül yüzünü rüyamızda görelim Hüseyin Sebilci
Güller sümbüller öter bülbüller Hüseyin Sebilci
Hak suretidir alemi imkan ile adem Yusuf Ömürlü
Hep fesad işlerime estağfirullah tövbe Meçhûl
Hep fesad işlerime estağfirullah tövbe_v2 Meçhûl
İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir Tahir Karagöz
İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir_v2 Tahir Karagöz
İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir_v3 Tahir Karagöz
İntisabım ta ezeldendir Nafia Muhasebecisi Nafi Bey
İster idim Allah'ı (Entel hadi) Meçhûl
İşte geldi Ramazan Tahir Karagöz
Kabe'nin yolları bölük bölüktür Meçhûl
Kabe'nin yolları bölük bölüktür_v2 Meçhûl
Mefatihul Huda oldu hilalin Ya Resul Allah Itri
Merhaba ey şulei ainei sırrı Hüda Yusuf Çelebi
Mevlam ver aşkını bana hayranın olayım senin Seyyid Seyfullah
Mevla'ya salli ve sellim aimen ebeden Kenan Rifai
Mualla Gavsi Sübhani Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Mualla Gavsi Sübhani_v2 Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Müminin kalbini yuyup arıtan Meçhûl
Na'tı Mevlana Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Nedir derdin senin bu matemin ne Meçhûl
Neye beyhude emekler İzzeddin Hümayı Bey
Ruhu cisme batın u zahirsin Kenan Rifai
Saf saf gelenler huşu ile secde edenler Tahir Kargöz
Sanma ey zahit kim alemi kasretteyiz H. Cahit Gözkan (Udi)
Seher vaktinin yeliyiz Sırrı hakikat diliyiz Mehmet Efendi (Halveti)
Sevgi baht olmuş ezelden bize Tahir Karagöz
Surei Kadr'de Hak celle ala Mehmet İhsan Özer
Şah Hüseynin firkatine Meçhûl
Taleal Bedru Aleyna Meçhûl
Taleal Bedru Aleyna v2 Meçhûl
Taştı rahmet deryası Meçhûl
Taştı rahmet deryası_v2 Meçhûl
Tövbe edelim zenbimize İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Tövbe edelim zenbimize_v2 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Tövbe edelim zenbimize_v3 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Tövbe edelim zenbimize_v4 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Uyurken seyrimde kalkdım ağlayı Hacı Hafız Sami Özer
Vaktinize hazır olun Oktay Tem
Ya ala beytinnebi Aşki
Ya men yuhibbu Meçhûl
Ya Resulallah şefaat eyle Allah Aşkına Meçhûl
Ya Resulallah şefaat eyle Allah Aşkına_v2 Meçhûl
Ya Resulallah ya mahbube Kenan Rifai

 

RAST-I CEDÎD
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Ya Şefial müznibin İzzeddin Hümayı Bey

 

SABÂ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Ağla gözüm ağla Meçhûl
Aşkın aldı benden beni Meçhûl
Aşkın aldı benden beni Şirügani Ali Dede
Aşkınla yandım Ali Şenozan
Bir gece manada gördüm yatmışım Kenan Rifai
Bülbül ten kafesinde Meçhûl
Cüd bi lutfek ya İlahi Hacı Faik Bey
Cüd bi lutfek ya İlahi_v2 Hacı Faik Bey
Derdimin dermanı sensin Hüdayi Şeyhi Ruşen Efendi
Derdimin dermanı sensin_v2 Hüdayi Şeyhi Ruşen Efendi
Dil hanesi pür nur olur envarı zikrullah ile Mustafa Cahit Atasoy
Eşrefoğlu al haberi bahçe bizim gül bizdedir Meçhûl
Ey resuli mirati Hak Meçhûl
Fehüve leyse cismen (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Firkatin nariyle yandım Kenan Rifai
Gelin ey aşıklar gelin Meçhûl
Gelin ey aşıklar gelin_v2 Meçhûl
Gelin ey kardeşler gelin Meçhûl
Gel seninle gidelim yürü Mevla'ya Tahir Karagöz
Geydim hırkayı Hakk'ın yolunda Metin Alkanlı
Geydim hırkayı Hakk'ın yolunda Sami Özer
Gittin bu gelen meclise hicran yine şimdi (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Gözlerini noldu bidar eyledin Meçhûl
İsmi sübhan virdin mi var (Ötme bülbül) Meçhûl
İsmi sübhan virdin mi var_v2 Meçhûl
Kıl kudumunla müşerref Meçhûl
Merhaba ya merhaba Meçhûl
Namımız yokken ademde Kenan Rifai
Nur ile doldu yine Kevnü Mekan Meçhûl
Nur ile doldu yine Kevnü Mekan_v2 Meçhûl
Sen der isem şirk olur, ben der isem küfr olur Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
Şol Kainat olmadan Tahir Karagöz
Vahid la Yezal Meçhûl
Vere mi derdi sanem Meçhûl
Yarab sana binlerce şükür eyleriz ala Necip Dede
Yine firkat narına yandı cihan Muallim İsmail Hakkı Bey

 

SABÂ-ZEMZEME
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Ey beni aşk ateşiyle yandıran Sefer Dal
Ey habibi muhterem Meçhûl
Ey habibi muhterem İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
Merhaba ey Sevgili Mahi Mubarek İsmail Hakkı Bey

 

SEGÂH
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
A Sultanım sen var iken Meçhûl
Acep lutfun seherinde Meçhûl
Alem içre ademoğlu haşredek sürgündemi (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Alemler nura gark oldu Meçhûl
Allahümme salli ala seyyidina "Salat-ı Ümmiye" Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi) (1640? — Ocak 1712)
Allah bize lutfetti Meçhûl
Allah bize lutfetti_v2 Meçhûl
Allah bize lutfetti_v3 Meçhûl
Allah'ım Sultan'ım aşkın ver şevkin ver İhsan Bey
Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni Meçhûl
Aşkın ile aşıklar yansın Sami Özer
Aşkın oku ciğerimi yaka geldi yaka gider Oktay Tem
Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Ben bu aşka duş oldum Meçhûl
Ben bu aşka duş oldum_v2 Meçhûl
Ben yürürüm yane yane aşk boyadı beni kane Meçhûl
Ben yürürüm yane yane Halis Efendi
Biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun Tahir Efendi
Bu aşk bir bahri ummandır Meçhûl
Bu aşk bir bahri ummandır_v2 Meçhûl
Cümle kuşlar uyanmadan Muhibbiyül Cerrahi Safer Dal
Çalab'ım bir şar yaratmış Ahmet Ayhan Altınkuşlar
Çün doğup tuttu cihanı Meçhûl
Derdimin dermanı sensin Meçhûl
Derviş bağrı taş gerek Süleyman Erguner
Dervişlik baştadır tacda değildir Meçhûl
Dervişlik baştadır tacda değildir_v2 Meçhûl
Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil Cemil Altınbilek
Dinle sözümü sana direm özge edadır Meçhûl
Dolap niçin inilersin Selahaddin Gürer
Durman yanalım ateşi aşka Meçhûl
Esselamu Aleyke Meçhûl
Ey Allah'ım beni senden ayırma Meçhûl
Ey aşıkı dildade MeçhûlMeçhûlMeçhûl
Ey aşk eri aç gözünü Metin Alkanlı
Ey enbiyalar serveri Meçhûl
Ey gafil uyan Ali Şirügani Dede
Gaflet ile Hakk'ı buldum diyenler Bekir Sıdkı Sezgin
Gaflet ile Hakk'ı buldum diyenler_v2 Bekir Sıdkı Sezgin
Gani Mevla'm nasÎb etse varsam ağlayı ağlayı Meçhûl
Gelin gidelim Allah yoluna Nuri Sesören
Gönül hayran oluptur aşk elinden Meçhûl
Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur Mutlu Torun (01.02.1942 — )
Hak şerleri hayreyler Zekai Zade Hafız Ahmet Ef.
Hu zikri ve esmayı hüsna Ahmet Hatipoğlu
Lebbeyk Allâhümme lebbeyk Lebbeyke lâşerîkeleke lebbeyk "Telbiye" Meçhûl
Lebbeyk Allâhümme lebbeyk Lebbeyke lâşerîkeleke lebbeyk "Telbiye" Amir Ateş (01.01.1942 — )
Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Salat-ı Ümmiye (Allahümme salli ala seyyidina) Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi)  (1640? — Ocak 1712)
Serveri ser bülendimiz Meçhûl
Serveri ser bülendimiz_v2 Ebul Hamis
Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim Meçhul
Sordum sarı çiçeğe Meçhûl
Sordum sarı çiçeğe_v2 Meçhûl
Şemi ruhuna cismimi pervane düşürdüm "Niyâz İlâhîsi" Meçhûl
Şol Cennet'in Irmakları Akar Allah deyu deyu Münir Nurettin Selçuk
Şol Cennet'in Irmakları Akar Allah deyu deyu No: 1 Meçhûl
Şol Cennet'in Irmakları Akar Allah deyu deyu No: 2 Meçhûl
Tekbir Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi)  (1640? — Ocak 1712)
Tekbir ve Salatı Ümmiye Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi)  (1640? — Ocak 1712)
Tende canım canda cananımdır Allah Meçhûl
Tenda canım canda cananımdır Allah_v2 Meçhûl
Urum'da Acem'de aşık olduğum Meçhûl
Urum'da Acem'de aşık olduğum Müezzin Hüseyin Efendi
Uyurken seyrimde kalkdım ağlayu Muzaffer Ozak
Ya ilahi gafletim çok haksızım hak Sendedir (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Yunus Emre buyurdu sevelim sevilelim Tahir Karagöz
Zatınla nefislerden münezzeh tealasın Allah Bekir Visali (Şeyh, Hacı) (Manisa, 1882 — İzmir, 22.01.1962)

 

SEGÂH MÂYE
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Şemi ruhuna cismimi pervane düşürdüm Sultan Veled

 

SULTÂNÎ-YEGÂH
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Aşkın yakıyor hasretle beni viran ediyor fani bedeni Münir Ergi (Neyzen)

 

SÛZ-İ DİL
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Yüce sultanım İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Yüce Sultanım_v2 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)

 

SÛZ-NÂK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Ali almış sancağını eline Cüneyd Kosal
Aşkın ile aşıklar Meçhûl
Canı candır Hazreti Ahmet Muhammed Ken'an Rifâî
Canım kurban olsun senin yoluna Şeyh Muzaffer Ozak
Ela ey cümlenin bir mucidi Ken'an Rifâî
Şükr edelim Hakk'a ki Allah diyoruz İzzeddin Hümâyî Bey
Taştı rahmet deryası Meçhûl
Urum'da Acem'de aşık olduğum Zakir Hafız Hasan Efendi

 

ŞEDD-İ ARABÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Lafzai ismi Celal'in kalbi ah İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)

 

ŞEHNÂZ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Gelin ey aşıklar gelin bu menzil uzağa benzer Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Hiç bulunmaz akranın Meçhûl
Zahid bize tan eyleme Selahaddin Demirtaş

 

ŞEREF-İ HAMÎDÎ (ŞEREF-NÜMÂ)
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Mücrimü asi günahkar bir kötü avareyim İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
Ümmidi Kenan oldu gözlerden nihan Kenan Rifai

 

ŞEVK-EFZÂ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Ey vuslatı dildarı talep eyleyen aşık İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)

 

ŞEVK-U TÂRÂB
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Aşkın meyine ben kane geldim Sultan III. Selim Han
Bir muazzam padişahsın İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Bir muazzam padişahsın_v2 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Bir muazzam padişahsın_v3 İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Bir sakiden içtik şarap Cemil Altınbilek (Ûdî, Avukat) (06.11.1959 — )
Gönül fikri hayalinle Şeyh Selahaddin Efendi

 

TÂHİR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Ehli aşka bir bela zindanıdır bu masiva İsmail Hakkı Bey

 

TÂHİR-BÛSELİK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Allah demek Allah İzzeddin Hümayi
Ehli aşkın nayı cisminde İzzeddin Hümayi

 

UŞŞAK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
A Sultanım sen var iken ya ben kime yalvarayım Allah Allah Hüve Rabbüna Rahmani Meçhûl
Allah diyelim daim Meçhûl
Allah emrin tutalım rahmetine batalım Meçhûl
Allah emrin tutalım rahmetine batalım İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Arşın kubbelerine adı nurla yazılan "O Gece Sendin Gelen" Dursun Çakmak (Müezzin)
Aşkınla çak olsa bu ten Hacı Nafiz Bey
Aşkınla çak olsa bu ten_v2 Hacı Nafiz Bey
Bağrımdaki biten başlar Meçhûl
Ben annemin rüyasıyım Halil Necipoğlu
Ben melamet hırkasını (Haydar Haydar) Meçhûl
Besmele, İhlas-ı Şerif ve Münacaat (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Besmele, İhlas-ı Şerif ve Münacaat_v2 Cinuçen Tanrıkorur (Udi)
Bil Ebubekir ü Ömer Osman Ali Kenan Rifai
Bilmem nideyim aşkın elinden Hâfız Mehmet Nezih Tolan (1940 — 1992)
Bu aklü fikr ile Mevla'm bulunmaz Meçhûl
Can yine bülbül oldu Meçhûl
Canü gönülden seversen Ali Kemal Belviranlı
Cenabı Hakk'a hamd olsun kenan Rifai
Dil hanesi pür nur olur envarı zikrullah ile Tolga Bektaş
Dil hanesi pür nur olur envarı zikrullah ile Yakup Gören (Hoca)
Durmaz lisanım der Allah Allah Kuddusi
Dü cihanın mefhari Muallim İsmail Hakkı Bey
Dü cihanın mefhari_v2 Muallim İsmail Hakkı Bey
Ela ey padişehler padişahı İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
Ey alemleri yaradan Meçhûl
Ey enbiyalar serveri Meçhûl
Ey enbiyalar serveri_v2 Meçhûl
Ey habibi muhterem İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
Ey Hüda'dan lutfu ihsan isteyen İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; "Büyük", Hacı, Nâat-hân, Neyzen,  Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin)
Eya nahvel hani eyyühel ihvani Meçhûl
Gel ey derviş seninle sözleşelim Kenan Rifai
Gelin Allah diyelim Fehmi Tokay
Göster cemalin Meçhûl
Gözüm daim görür yari Kenan Rifai
Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi_v1 "Demedim mi" Meçhûl
Güzel aşık cevrimizi çekemezsin dimedim mi_v2 "Demedim mi" Meçhûl
Hadden aşdı iştiyakın Ya Resul göster cemalin Ahmed Çelebi (Zâkir)
Hak bir gönül verdi bana, Ha demeden hayran olur Halil Necipoğlu
Hak tanınsın kimse gaddar kimse mağdur Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Her kaçan anarsam seni Meçhûl
İsmi Sübhan virdin mi var Hasan Şanlıtürk
Kaçma dervişlikten ey biçare avare kişi Kenan Rifai
Kıyamet gününde mahşer yerinde Cüneyd Kosal
La ilahe illallah Muhammed sallallah Kenan Rifai
La İlahe İllallah_v2 Kenan Rifai
Merhaba ey fahri alem Amir Ateş
Muhammed dünyaya geldi Çarşılı H. H. Hüseyin Tolon
Ne ki mevcud ise alemde güzel doğru iyi (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Noldu bu gönlüm Süleyman Erguner (Neyzen)(Dede)
Rahman ve rahim rabbimiz Allah'ın adıyle (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Sana insan zaman kainat aşık Kenan Rifai
Seni sevdim kimi sevdim ise Kenan Rifai
Şah iken lahutda İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
Şehinşahı cihan banı risalet şahı zi unvan Zekâî Dede Efendi (Eyyûbî, Hoca, Hâfız, Mehmed) (1825 — 24.11.1897)
Şu benim divane gönlüm Hüseyin Sebilci
Urumda acemde aşık olduğum "Veysel Karânî" Meçhûl
Urumda acemde aşık olduğum v2 "Veysel Karani" Meçhûl
Ya imamel kıbleteyn Kenan Rifai
Ya Rabbena Ya Rabbena Kemal Gürses
Ya Rabbena Ya Rabbena_v2 Kemal Gürses
Ya Rabbi aşkın ver bana Yakup Gören
Yar elinden aşk meyin biz içmişiz İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
Yaru canı bulmak istersen İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)

 

UZZÂL
Eserin lk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Benim bunda kararım yok (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Gönül kuşum Kaf dağın aşarken al canımı (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Senin aşıkların kılmaz nazar firdevsi alaya Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)

 

YEGÂH
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Benim ol aşk bahrisi Cemil Altınbilek
Zahid bizi tan eyleme Meçhûl
   

 

ZÂVİL
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Bahri vahdet kaplamıştır İzzeddin Hümâyî Elçioğlu (1875/6? – 1950)
Bir kez gönül yıktın ise Cemil Altınbilek
Şems'i Tebriz'e döndüm Cemil Altınbilek
   
© 2002 -   www.neyzen.comwww.ney.com.trwww.neyzen.netwww.yucelmuzik.com
Kullanım koşulları ve telif hakkını okuyunuz
Bu site Explorer 8-9-10, Chrome, Firefox, Safari tarayıcılarında test edilmiştir.
1024*768 çözünürlük ve 32 bit renk derinliği önerilir.
Web Tasarım : Mehmet YÜCEL / Kurtuluş YALÇINKAYA