Ney ve Neyzen Dünyası... . Yıl...
Neyzen.com Logo Ney Yapım Merkezi

NEY ÜFLEMEK VE AKORT GARANTİLİ, PROFESYONEL BİR NEY SAHİBİ OLMAK İSTERSENİZ; DOĞRU ADRESTESİNİZ.

YÜcel Müzik Logo
dl

LİSTE HARİCİ MAKAMLAR

MODES NOT INCLUDED IN THE LIST

Son Güncelleme Tarihi — 30.11.2022 — Last Updated
ACEM TÂRÂB
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)

ACEMLİ YEGÂH
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)

ANBER-EFŞÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Erdinç Çelikkol
Saz Semâî Aydın Oran
Saz Semâî Hüseyin Sâdeddin Arel (18.12.1880 — 06.05.1955)

ARABÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev İsmail Dede Efendi (Deli, Şeydâ, Neyzen, Veli Dede) (1808? — 1860?)
Peşrev Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Saz Semâî Kâtip Çelebi (1608 — 1656)

ARABÂN-BÛSELİK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev (Cankurtaran) İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)

ÂRÂM-I CAN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Selim Dede (Konani)
Saz Semâî Selim Dede (Konani)

ARAZBÂR-ZEMZEME
Eserin İlk Dizesi - First line of the piece Bestekâr - Composer
Peşrev Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512)
Peşrev Reftâr Kalfa (? — 1700?)
Saz Semâî Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512)
Saz Semâî Reftâr Kalfa (? — 1700?)

ARAZBÂREK
Eserin İlk Dizesi - First line of the piece Bestekâr - Composer
Peşrev Karabet (Hânende, Garabet) (1855 — 1915)
Saz Semâî Karabet (Hânende, Garabet) (1855 — 1915)

BAHR-İ NÂZİK
Eserin İlk Dizesi - First line of the piece Bestekâr - Composer
Peşrev ?
Saz Semâî ?

BAYÂTİ RÛY-İ ACEM
Eserin İlk Dizesi - First line of the piece Bestekâr - Composer
Peşrev Artin Çilingiroğlu (? — 27.10.2011)
Saz Semâîsi Hamparsum Limoncuyan (Kemani, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)

BEND-İ HİSAR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Her makamın nağmesinde ayrı ayrı neşe var Ahmed Avni Konuk (1871 — 19.03.1938)

BESTE HİCÂZ
Eserin İlk Dizesi - First line of the piece Bestekâr - Composer
Peşrev Şerif Çelebi (? — 1680?)
Saz Semâî Şerif Çelebi (? — 1680?)

BESTE HİSAR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? – 1814)
Saz Semâî İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? – 1814)

BEZM-İ TÂRAB
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Muzaffer (Sâatçi Mustafa Efendi) (? — 1710?)
Saz Semâî Muzaffer (Sâatçi Mustafa Efendi) (? — 1710?)

CANFEZÂ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Sâdık Ağa (Musâhib-i Şehryârî, Kemani, Tanburi, Hâfız, Mehmed)
(1757? — 1815)
Saz Semâî Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, "İlhâmî") (24.12.1761 — 28.07.1808)
Alsam aguşuma bir şeb o mehi hale gibi Mehmed Ağa (Küçük, Hızır, Ağa-Zâde, Musâhib-i Şehryârî, (? — 1800?)

CİHAR ÂGÂZİN 
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Saz Semâî Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)

DİLEFRUZ (DİLFÜRUZ)
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Musi (Tanburi, Haham Muşe Fao/Mûsâ) (? — 1770)
Saz Semâî Mehmed Bey (Kanuni, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)

DİL-KEŞ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev No: 1 Meçhul
Peşrev No: 2 Meçhul
Peşrev Osman Dede (Nâyi, Şeyh, ) (1652? — 1730)
Saz Semâî Corci (Kemani, Âmâ) (? — 1805?)
Saz Semâî No: 1 Meçhûl
Saz Semâî No: 2 Meçhûl

DİLKܪ 
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Ârif Mehmed Ağa (Tanbûrî, Şirin, Keçi) (1794? — 1843)
Saz Semâîsi Ârif Mehmed Ağa (Tanbûrî, Şirin, Keçi) (1794? — 1843)

DİL-NEVÂZ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, "İlhâmî") (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz Semâî Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, "İlhâmî") (24.12.1761 — 28.07.1808)

DİL-NİŞÎN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev İsmail Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî İsmail Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)

DÜGÂH-BÛSELİK
Eserin İlk Dizesi - First line of the piece Bestekâr - Composer
Peşrev Akif Dede (Rebabi)
Peşrev Corci (Kemani, Âmâ) (? — 1805?)
Peşrev İsmail Dede Efendi (Deli, Şeydâ, Neyzen, Veli Dede) (1808? — 1860?)
Peşrev Yümnî Dede (? — 1800?)
Saz Semâîsi Akif Dede (Rebabi)
Saz Semâî İsmail Dede Efendi (Deli, Şeydâ, Neyzen, Veli Dede) (1808? — 1860?)
Saz Semâîsi Yümnî Dede (? — 1800?)

DÜGÂHMÂYE
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Peşrev Musi (Tanbûrî, Haham Muşe Fao/Mûsâ) (? — 1770)
Saz Semâîsi Musi (Tanbûrî, Haham Muşe Fao/Mûsâ) (? — 1770)

EVC-İ BAHR-İ NÂZİK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Hamparsum Limoncuyan (Kemani, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Saz Semâî Hamparsum Limoncuyan (Kemani, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)

EVC-İ RÛYİ NEVÂ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Hüseyin Dede Efendi (Eyyûbî, Dervîş) (? — 1740)
Saz Semâî Hüseyin Dede Efendi (Eyyûbî, Dervîş) (? — 1740)

EVC-İ ŞEVK 
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Taksim Akın Özkan (Tanburi) (1934 — 03.01.2007)

FERAH-NÜMÂ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Oyun Havası Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Peşrev Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Peşrev Yılmaz Öztuna (20.09.1930 — 09.02.2012)
Saz Semâî Erol Sayan (Tanburi) (17.01.1936 — )
Saz Semâî Fethi Karamahmutoğlu (Udi) (07.10.1942 — 07.10.1999)
Saz Semâî Hüseyin Sâdeddin Arel (Müzikolog) (18.12.1880 — 06.05.1955)
Saz Semâî Op. 4 "Kapris" Yılmaz Öztuna (20.09.1930 — 09.02.2012)
Sirto (Bestekârın kendi el yazısı) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
İstanbul'dan adalara yelken kürek geçeriz Yesârî Asım Arsoy (Mustafa) (06.08.1896 — 18.01.1992)

FETH-İ BELGRAD
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Saz Semâî Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)

FETH-İ DİL
Eserin İlk Dizesi - First line of the piece Bestekâr - Composer
Peşrev Said Efendi (Çengi)
Saz Semâîsi Said Efendi (Çengi)

FEYZ-İ YEKTÂ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev İsmail Hakkı Özkan (Müzikolog) (15.04.1941 — 24.09.2010)
Saz Semâî İsmail Hakkı Özkan (Müzikolog) (15.04.1941 — 24.09.2010)

GEŞT-Ü GÜZÂR-I BAHAR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)

GEVEŞT
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev (Segâh üzerinde) Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Peşrev Meçhûl
Peşrev Osman Dede (Nâyi, Şeyh, ) (1652? — 1730)
Saz Semâî Meçhûl
Saz Semâî Osman Dede (Nâyi, Şeyh, ) (1652? — 1730)
   

GÜLBÛSE
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Çıkar eflake derunum şereri döne döne (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Dildedir mihrin ko hak olsun yolunda canü ten (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Feryadıma ol kameti şimşad yetişmez (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Gönül yetti ecel zevki ruhi dildar yetmez mi (Bestekârın kendi el yazması) Cinuçen Tanrıkorur (Ûdî) (20.02.1938 — 28.06.2000)

GÜLDESTE
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Saz Semâî Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)

GÜLŞEN-İ VEFA
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa 1871 — Yemen 1903)
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa 1871 — Yemen 1903)

GÜLZÂR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Hasib Dede (Erzurumlu, Ser-Nâyi) (1800? — 1871?)
Saz Semâî (No: 2) Hasib Dede (Erzurumlu, Ser-Nâyi) (1800? — 1871?)

HİCÂZ-ACEM
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Saz Semâî Kâtip Çelebi (1608 — 1656)

HİCÂZAŞÎRÂN (RAHATFEZÂ)
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev İsmail Ağa (Tanbûrî) (? — 1880)
Saz Semâî Hakkı Bey (Ser-müezzin, Hâfız, İsmail) (İst. 01.07.1857 — İst. 21.01.1917)
Saz Semâî İsmail Ağa (Tanbûrî) (? — 1880)
Saz Semâî (No: 2) İsmail Ağa (Tanbûrî) (? — 1880)

HİCÂZEYN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Hüseyin Fahreddin Dede (Neyzen, Şeyh, "Fahri") (03.10.1854 — 15.09.1911)
Saz Semâî Hakan Alvan (Neyzen) (12.09.1970 — )

HİCÂZ-İ TÜRKİ (TÜRKİ HİCÂZ)
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)

HİCÂZKÂR BÛSELİK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Longa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Peşrev Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Saz Semâî Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)

HİCÂZKÂR-I KADÎM
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ) ?
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ) ?
(870 – Aralık 950)

HİCÂZKÂRLI KÜRDÎ (EYYÛBE'L-KÜRDÎ)
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev İsmail Dede Efendi (Deli, Şeydâ, Neyzen, Veli Dede) (1808? — 1860?)
Saz Semâî İsmail Dede Efendi (Deli, Şeydâ, Neyzen, Veli Dede) (1808? — 1860?)

HİSÂR VECH-İ ŞEHNÂZ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Mahmud I. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754)
Saz Semâîsi Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, "İlhâmî") (24.12.1761 — 28.07.1808)

HİSÂREK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Saz Semâîsi Kâtip Çelebi (1608 — 1656)

HORÂSÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâîsi Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâîsi Musi (Tanbûrî, Haham Muşe Fao/Mûsâ) (? — 1770)

HORÂSÂNÎ BAYÂTÎ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ) ?
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ) ?
(870 – Aralık 950)

HOŞ ÂVER
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev İsmail Ağa (Tanbûrî) (? — 1880)
Saz Semâî İsmail Ağa (Tanbûrî) (? — 1880)

HÜSEYNÎ ARABAN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Saz Semâîsi Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)

IRÂK-AŞÎRÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)

ISFAHÂN BÛSELİK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Ahmed Ağa (Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Saz Semâî Ahmed Ağa (Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)

ISFAHÂN RÛY-İ NEVÂ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)

ISFAHÂN ZEMZEME
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Andon Efendi (Lavtacı, Ûdî, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Saz Semâî Andon Efendi (Lavtacı, Ûdî, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)

ISFAHÂNEK 
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Peşrev Ali Ağa (Kemânî) (1770 — 06.06.1830)
Peşrev Gavsi Baykara (Neyzen, Kudümzen, Dede) (24.03.1902 — 15.11.1967)
Saz Semâî Ali Ağa (Kemânî) (1770 — 06.06.1830)
Saz Semâî Hüseyin Dede Efendi (Eyyûbî, Dervîş) (? — 1740)

KÛÇEK 
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Musi (Tanbûrî, Haham, Moşe, Faro, Mûsâ) (? — 1770)
Saz Semâî Musi (Tanbûrî, Haham, Moşe, Faro, Mûsâ) (? — 1770)

LÂLE-GÜL
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Erdinç Çelikkol
Saz Semâî Aydın Oran (Kemânî) (1937 — )
Saz Semâî Necmi Pişkin
Saz Semâî Rüştü Eriç (Ûdî) (1914 — 26.11.2007)
Perişan eyledim dilden gamı Hüseyin Sâdeddin Arel (18.12.1880 — 06.05.1955)

MÂHÛR-HÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev  İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)

MAVERAÜNNEHİR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Saz Semâî Buhurcu

MÂYE-AŞÎRÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Bir aşiran maye taksimi neyin pür zevk olur Ahmed Avni Konuk (1871 — 19.03.1938)

MUHÂLİF
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)

MUHÂLİF-İ IRÂK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Tatar Ahmet Ağa

MUHAYYER ZÎRGÛLE
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Saz Semâî İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)

MÜBERKA
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev ?
Saz Semâî ?

MÜSELLES
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Dil-Hayat Hanım (Kalfa, Tanbûrî, Hânende) (1710? — 1780)
Saz Semâî Dil-Hayat Hanım (Kalfa, Tanbûrî, Hânende) (1710? — 1780)

NÂREFTE
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Neyzen Deli İsmail Dede (Veli Dede) (1808? — 1860?)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)

NEV-EDÂ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Emin Efendi (Notacı, Muallim, Hacı) (1845 — 1907)
Peşrev Reftâr Kalfa (? — 1700?)
Saz Semâî Emin Efendi (Notacı, Muallim, Hacı) (1845 — 1907)
Saz Semâî Reftâr Kalfa (? — 1700?)

NEV-KEŞ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Mahmud I. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754)
Saz Semâî Mahmud I. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754)

NEVÂ-BAĞDAT
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Murad lV. (Sultan, Han, Gazi, Bağdad Fâtihi) (27.07.1612 — 08.02.1640)
Saz Semâî Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512)

NEVÂ DİLKEŞ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev ?
Saz Semâî ?

NEVRÛZ 
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Peşrev Yahyâ Çelebî (Tanburi)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 — 30.12.1927)
Saz Semâî Meçhûl
Saz Semâî Yahyâ Çelebî (Tanburi)

NEVRÛZ-İ RÛMÎ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Ahmed Ağa (Çilingir-zâde) (? — 1862)
Peşrev Andon Efendi (Lavtacı, Ûdî, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Peşrev Handan Ağa
Peşrev İbrahim Ağa (? — 1740?)
Peşrev Sâid Efendi (Çengi)
Saz Semâî Ahmed Ağa (Çilingir-zâde)
Saz Semâî Andon Efendi (Lavtacı, Ûdî, Batrik Kiryazis, Mumcu) (? — 1925?)
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Handan Ağa
Saz Semâî İbrahim Ağa (? — 1740?)
Saz Semâî Said Efendi (Çengi)

NİGÂR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Hamparsum Limoncuyan (Kemânî, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Peşrev Reftâr Kalfa (? — 1700?)
Saz Semâî Hamparsum Limoncuyan (Kemânî, Baba, Hampartsoum Limondjian)
(1768 — 19.06.1839)
Saz Semâî Reftâr Kalfa (? — 1700?)

NİHÂVEND-İ KEBÎR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Ahmed Ağa (Tanbûrî, Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Saz Semâî Ahmed Ağa (Tanbûrî, Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Güzeşti arzu ez had be payi bui tu mana Abdülkadir Merâğî (Hoca, Hâfız, İbnü Gaybî) (1360? — Mart 1435)

NİHÂVEND-İ RÛMÎ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Saz Semâî Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)

NİŞÂBÛR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512)
Peşrev Cüneyt Kosal (Kanûnî)
Peşrev Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Peşrev Hindular
Peşrev Solak-zâde (Mıskaalî Mehmed Hemdemî Çelebî) (? — 1658)
Saz Semâî Fikret Karakaya
Saz Semâî Hindular
Saz Semâî İsmail Hakkı Özkan (Müzikolog) (15.04.1941 — 24.09.2010)
Saz Semâî Meçhûl
Saz Semâî Rifat Kayakök

NİŞÂBÛR-RUMÎ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Saz Semâî Kâtip Çelebi (1608 — 1656)

PESENDÎDE
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, "İlhâmî") (24.12.1761 — 28.07.1808)
Peşrev Selim Dede (Kudûmzen)
Peşrev Şentürk Deveci
Saz Eseri "Başka Bir Alem" Göksel Baktagir (Kanûnî) (Kırklareli, 1966 — )
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, "İlhâmî") (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz Semâî Selim Dede (Kudûmzen)
Her ne dem saki elinden sagarı işaret gelir Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, "İlhâmî") (24.12.1761 — 28.07.1808)

PEYK-İ NEŞAT
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)
Saz Semâî Ali Dede - Efendi (Ser–Neyzen, "Ser–Nâyî" ) (? — 1820?)
Saz Semâî Behrâm Ağa (Nefîrî) (? — 1560?)

PEYK-İ SAFÂ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Hızır Ağa (Kemânî, Tanbûrî) (18. Yüzyıl)
Peşrev Tiryâkî (Petraki) (? — 1610?)
Saz Semâî Hızır Ağa (Kemânî, Tanbûrî) (18. Yüzyıl)
Saz Semâî Tiryâkî (Petraki) (? — 1610?)

RAHATFZÂ (HİCÂZAŞÎRÂN)
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Saz Semâî Hakkı Bey (Ser-müezzin, Hâfız, İsmail) (İst. 01.07.1857 — İst. 21.01.1917)

RAHATÜ'L-ERVAH (HİCÂZ IRAK)
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Ahmed Ağa (Musâhib, Seyyid, Vardakosta (1728? — 1794)
Peşrev Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.)  (01.03.1926 — )
Peşrev Bâyezîd ll (Sultan, Han, Velî, Sofu) (Ekim 1450 — 26.05.1512)
Peşrev Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Peşrev Emin Dede ("Yazıcı", Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Peşrev Gavsi Baykara (Neyzen, Kudümzen, Dede) (24.03.1902 — 15.11.1967)
Peşrev Sâdeddin Heper (10.05.1899 — 11.05.1980)
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.)  (01.03.1926 — )
Saz Semâî Aydın Oran (Kemânî) (1937 — )
Saz Semâî Cavit Ersoy
Saz Semâî Danyal Mantı (Eskişehir, 1956 — )
Saz Semâî Dürri Turan (Tanbûri) (1885 – 16.06.1961)
Saz Semâî Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Saz Semâi  Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî Gavsi Baykara (Neyzen, Kudümzen, Dede) (24.03.1902 — 15.11.1967)
Saz Semâî Osman Nuri Özpekel (Ûdî) (07.03.1957 — )
Unutturur gamı ol kumuranı söyletsek Itri

RAST-AŞÎRÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Hızır Ağa (Kemani) (? – 1760?)
Saz Semâî Hızır Ağa (Kemani) (? – 1760?)

RAST HÂVERÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev ?
Saz Semâî ?

RAST-MÂYE (GÜLZAR)
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Peşrev Hasib Dede (Erzurumlu) (XlX. Y.Y.)
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî Hasib Dede (Erzurumlu) (XlX. Y.Y.)
Saz Semâî ?
Çeksem o şuhu sineye Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, "İlhâmî") (24.12.1761 — 28.07.1808)

RAST MUHÂLİF
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Saz Semâî Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)

RAST-I CEDİD
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Hafız Efendi (Altunizade)
Naveki gamzen ki her dem bağrımı pünhan İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen,
Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)

RAST-I SAGİR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Saz Semâî Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)

REHÂVÎ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev (No: 1) Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Peşrev (No: 2) Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Peşrev Emin Ağa (Tanbûrî, Ser-Müezzin, Denizoğlu) (1750? — 1814)
Peşrev Hızır Ağa (Kemânî, Tanbûrî) (18. Yüzyıl)
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? – 1814)
Peşrev İsmet Ağa (Tanbûrî) (? — 1870?)
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Peşrev Kâtip Çelebi (1608 — 1656)
Peşrev Selim Dede (Kudûmzen)
Saz Eseri İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Artin Çilingiroğlu (? — 27.10.2011)
Saz Semâî Çoban Devlet Giray (Nûreddin Ahmed) (? — 1630?)
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ)
(870 – Aralık 950)
Saz Semâî Gavsi Baykara (Neyzen, Kudümzen, Dede) (24.03.1902 — 15.11.1967)
Saz Semâî Hızır Ağa (Tanbûrî) (? — 1830?)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâî (No: 2) Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Yine ey ruhi musavver Itrî (Buhûrî-zâde Mustafa Efendi)  (1640? — Ocak 1712)

REKB-İ ZÂVİL
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)

REVNÂKNÜMÂ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Saz Semâî Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
Saz Semâî v2 Sâlih Dede (Neyzenbaşı, Kaymakam) (1818? — 1888)
O dil ki ne gamu enduhu ne melal tutar İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 – 1869)

RÛY-İ DİLÂRÂ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Buhurcu
Peşrev Hasib Dede (Erzurumlu) (XlX. Y.Y.)
Saz Semâî Buhurcu
Saz Semâî Hasib Dede (Erzurumlu) (XlX. Y.Y.)

RÛY-İ IRÂK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Emin Dede ("Yazıcı", Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Saz Semâî Kani Karaca (Hâfız) (1930 – 29.05.2004)

RÛY-İ IRÂKÎ HİCÂZ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Saz Semâî Fârâbî (Ebû-Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ) ?
(870 – Aralık 950)

SABÂ-AŞÎRÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Erdinç Çelikkol
Peşrev Handan Ağa
Peşrev Sâdık Ağa (Musâhib-i Şehryârî, Kemânî, Tanbûrî, Hâfız, Mehmed)
(1757? — 1815)
Peşrev Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, "İlhâmî") (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz Semâî Erdinç Çelikkol
Saz Semâî Handan Ağa
Saz Semâî Meçhûl
Saz Semâî Rifat kayakök
Saz Semâî Sâdık Ağa (Musâhib-i Şehryârî, Kemânî, Tanbûrî, Hâfız, Mehmed)
(1757? — 1815)
Saz Semâî Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, "İlhâmî") (24.12.1761 — 28.07.1808)

SABÂ PERÎŞAN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Reftâr Kalfa (Tanbûrî) (? — 1700?)

SEGÂHMÂYE
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Nûri Halil Poyraz (1885 — 08.02.1956)
Peşrev Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Saz Semâî Alâeddin Yavaşca (Prof. Dr.) (01.03.1926 — )
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa, 1871 — Yemen, 1903)
Saz Semâî İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Saz Semâî Osman Bey (Tanbûrî, Büyük) (1816 — 01.10.1885)
Saz Semâî Rifat Kayakök
Gördüğüm şeb bağrımı hun eyledi Ârif Bey (Hacı, Mehmed) (1831 – 28.06.1885)

SELMEK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Saz Semâî İsmail Hakkı Özkan (Müzikolog) (15.04.1941 — 24.09.2010)
Saz Semâî Mehmed Ağa (Küçük, Hızır, Ağa-Zâde, Musâhib-i Şehryârî, (? — 1800?)
Saz Semâî Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)
Yandı canem hecr ile Refik Fersan (Tanbûrî, Refik Şemseddin) (1893 — 13.06.1965)

SULTÂNÎ-CEDİD
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Cemil Efendi (Şekerci, Udi, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)
Saz Semâî Cemil Efendi (Şekerci, Udi, Hâfız, Nureddin) (1867 — 16.11.1928)

SULTÂNÎ-HÜZZÂM
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Mehmed Bey (Kanûnî, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)

SULTÂNÎ-IRAK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Ali Dede (Neyzen, Arapzâde)
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Peşrev v2 Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Peşrev (No: 2) Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)
Saz Semâî Meçhûl

SULTÂNÎ-RAST
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Selim Dede (Neyzen)
Saz Semâî Selim Dede (Neyzen)

SULTÂNÎ SEGÂH (SEGÂH ARABÂN)
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Abdülhâlim Paşa (Vezir, Kavalalı Prens Mehmed)
(25.03.1830-4 — Haziran 1894)
Peşrev Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Peşrev Osman Dede (Kutb-î Nâyî, Şeyh) (1642, 1647? — 1729?)
Peşrev Râşid Efendi (Neyzen, Baba) (1820? — 1892?)
Saz Semâî Aziz Dede (Ser-Neyzen) (1835 — 07.03.1905)
Saz Semâî Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Bize bir meclis olsa Edhem Efendi (Santûrî, Büyük, İbrahim) (1855 — 14.09.1926)

ŞEHNÂZ AŞÎRÂN
Eserin İlk Dizesi - First line of the piece Bestekâr - Composer
Peşrev  Hakan Alvan (Neyzen) (12.09.1970 — )
Saz Semâî Hakan Alvan (Neyzen) (12.09.1970 — )

ŞEHNÂZ HÂVERÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Ali Rızâ Şengel (Eyyûbî) (1880 — 28.09.1953)
Saz Semâî Ali Rızâ Şengel (Eyyûbî) (1880 — 28.09.1953)

ŞEREFNÜMA
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Saz Semâî Subhi Ezgi (Neyzen, Tanbûrî, Albay, Dr. Mehmet Zühdü (1869 — 12.04.1962)
Şehin şahı cihan amadei ihsanınım Fâik Bey (Hacı) (1831? — Ocak 1891)

ŞEVK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)

ŞEVKÂVER
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Mahmud I. (Gaazî Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel) (02.08.1696 — 13.12.1754) Han

ŞEVK-İ CEDİD
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Saz Semâî Hakkı Bey (Ser-müezzin, Hâfız, İsmail) (İst. 01.07.1857 — İst. 21.01.1917)

ŞEVK-İ CİHAN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)
Saz Semâî Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)

ŞEVK-İ DİL
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Seyyid Mehmed Nuh (? — 1714)
Niçün pünhan edersin ruyini ey şuhi nazende Abdullah Ağa (Hânende, Şehlevendim, Şehlâ Hâfız) (1775? — 1825?)

ŞEVK-İ SERAB
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Haldun Menemencioğlu
Saz Semâî Haldun Menemencioğlu

ŞEVK-U TÂRÂB
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Abdülkadir Töre (Kemânî, Kâşgarlı (1873 — 27.08.1946)
Peşrev İsmail Dede Efendi (Hammâmî-zâde; Hacı, Nâat-hân, Neyzen, Musâhib-i Şehriyârî, Sermüezzin) (09.01.1778 — 29.11.1846)
Saz Semâî Abdülkadir Töre (Kemânî, Kâşgarlı (1873 — 27.08.1946)
Saz Semâî Aydın Nafiz Oran (Kemânî) (Ankara, 1937 — İstanbul, 03.07.2018 )
Saz Semâî İbrahim Vefâ Efendi (Ferâizci-zâde, Kol Ağası) (Bursa, 1871 — Yemen, 1903)
Alsam aguşuma bir şeb o mehi hale gibi Mehmed Ağa (Küçük, Hızır, Ağa-Zâde, Musâhib-i Şehryârî, (? — 1800?)
Kar Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, "İlhâmî") (24.12.1761 — 28.07.1808)

ŞÎVE-NÜMÂ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Bekir Sıtkı Sezgin (01.07.1936 – 10.09.1996)
Peşrev Emin Dede ("Yazıcı", Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Peşrev Hasan Esen (Kemençevi, Sine Kemani) (01.04.1958 — )
Saz Semâî Emin Dede ("Yazıcı", Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Saz Semâî İsmail Hakkı Özkan (Müzikolog) (15.04.1941 — 24.09.2010)
Aya ne ola ol hilal ebru Halim Çavuş (Enderunlu)
Bir görüşde düştü gönlüm Abdülhâlim Ağa (1720? – 1802)

ŞÛRÎ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han ll. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)

TÂRAB ENGİZ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Mehmed Bey (Kanuni, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)


TARZ-I CEDİD
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Saz Semâî Saîd Dede (Şeyh, Neyzen, Mehmed) (1803? — Eylül 1853)

TARZ-I CİHAN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, "İlhâmî") (24.12.1761 — 28.07.1808)
Saz Semâî Selim lll. (Han, Sultan, Gazi, Neyzen, "İlhâmî") (24.12.1761 — 28.07.1808)

TARZ-I NEVİN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev İsmet Ağa (Miskaalî) (? — 1850?)
Saz Semâî İsmâil Efendi (Dellâl-zâde, Hacı, Hâfız, Ağa) (1797 – 1869)
Saz Semâî İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî İsmail Hakkı Özkan (Müzikolog) (15.04.1941 — 24.09.2010)
Ey şahı zaman kıl beni lutfun ile mesrur Hâşim Bey (Müezzinbaşı, Hacı) (1815 – 1868)

TAVRI NİHÂVEND
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Çeribaşının gelini pek ince sarmış belini ?

TEBRİZ
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Emin Dede ("Yazıcı", Neyzen, Hâfız, Hattat, Hacı, Mehmed
(14.03.1883 – 03.02.1945)
Peşrev İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)
Saz Semâî Emin Dede Efendi (Neyzen) (? — 1745)
Tiri sitemin ey kaşı yay İsmâil Hakkı Bey (Muallim, Hoca, Ser-Hânende) (1866 – 30.12.1927)

UŞŞAK-AŞÎRÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Kantemiroğlu (Prens Dimitrius Cantemir) (26.10.1673 — 21.08,1727)

VECD-İ DİL
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Longa Rûhî Ayangil (Kanuni) (12.12.1953 — )
Peşrev Rûhî Ayangil (Kanuni) (12.12.1953 — )
Peşrev Ümit Gürelman (Neyzen) (16.02.1946 — )
Saz Eeseri Göksel Baktagir (Kanuni)
Saz Semâî Hakan Alvan (Neyzen) (12.09.1970 — )
Saz Semâî Rûhî Ayangil (Kanuni) (12.12.1953 — )
Vecd-i Dil bir şarkı yazdım yad edin dostlar beni Hakan Alvan (Neyzen) (12.09.1970 — )
Vecd-i Dilden geçtin amma geçmedin elden gönül  Osman Nuri Özpekel (Udi) (07.03.1957 — )

VECH-İ ARAZBÂR
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)
Saz Semâî İsak Efendi (Tanbûrî) (İzak Fresco Monaro) (1745? — 1814)

VECH-İ DÜGÂH
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Saz Semâî Abdurrahman Bâhir Efendi (Arab-zâde) (? — 26.07.1746)

ZÂVİL-AŞÎRÂN
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev (Lapa lapa yağan pamuklar) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)
Saz Semâî (Bir de süpürge) Cinuçen Tanrıkorur (Udi) (20.02.1938 — 28.06.2000)

ZEVKİ DİL
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Gel terennüm eyle cana Ahmed Avni Konuk (1871 — 19.03.1938)

ZEVK-U TARÂB
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Mehmed Bey (Kanûnî, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)
Saz Semâî Mehmed Bey (Kanûnî, Enderûnî Beykozlu Sâlih) (1859 — 11.04.1925)

ZİREFKEND
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)
Saz Semâî Gazi Giray Han II. (Bora, Ebu'l -Feth, Tatar) (1554 — Aralık 1607)

ZÎRGÛLELİ BÛSELİK
Eserin İlk Dizesi — First line of the piece Bestekâr — Composer
Peşrev Dividdar
Saz Semâî Dividdar

© 2002 -   www.neyzen.comwww.ney.com.trwww.neyzen.netwww.yucelmuzik.com
Kullanım koşulları ve telif hakkını okuyunuz
Bu site Explorer 8-9-10, Chrome, Firefox, Safari tarayıcılarında test edilmiştir.
1024*768 çözünürlük ve 32 bit renk derinliği önerilir.
Web Tasarım : Mehmet YÜCEL / Kurtuluş YALÇINKAYA